Od 4 do 11 października 2013 r. trwały konsultacje „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. We wtorek 8 października z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów sportowych spotkał się burmistrz Arkadiusz Kosiński. Do współpracy ponadgminnej zachęcali brwinowskich społeczników przedstawiciele Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego.
Uchwalanie co roku programu współpracy jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi w trakcie konsultacji można było zgłaszać nie tylko pisemnie – mailem lub tradycyjną pocztą – ale również podczas spotkania przedstawicieli stowarzyszeń i klubów sportowych z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim. Sam projekt rocznego programu nie wzbudził żadnych kontrowersji. Dopracowany i uzupełniony w ubiegłych latach, teraz został przyjęty przez organizacje pozarządowe bez uwag. Na trwającym około 3 godziny spotkaniu nie brakowało innych tematów.
Z ciekawą propozycją dla brwinowskiego „trzeciego sektora” wystąpiło Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. Jest to zrzeszenie różnych stowarzyszeń, które postanowiły trwale ze sobą współdziałać na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju sektora pozarządowego w powiecie pruszkowskim. Forum daje społecznikom z różnych gmin płaszczyznę współpracy i otwiera możliwości wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w działaniu.

Jak informuje reprezentująca Forum Dominika Małgowska, cele są już sprecyzowane:
1.      Integrowanie środowiska organizacji pozarządowych
2.      Tworzenie warunków dla rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami
3.      Udział w konsultacjach społecznych oraz w pracach legislacyjnych mających wpływ na sytuację organizacji pozarządowych na terenie gmin i powiatu
4.      Podejmowanie działań na rzecz dostępności informacji publicznej
5.      Organizację lub współorganizację szkoleń, konferencji, sympozjów, spotkań i warsztatów.
6.      Wydawanie publikacji i prowadzenie informacyjnych portali internetowych
7.      Pomoc finansową, rzeczową i doradczą dla organizacji pozarządowych
8.      Współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami czy jednostkami oraz z organami władz samorządowych i państwowych, a także z jednostkami zaplecza naukowo-badawczego.

Forum współtworzy kilka stowarzyszeń członkowskich: Stowarzyszenie 5plus, Stowarzyszenie Salutaris, Stowarzyszenie Wszyscy Razem, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP – Klub HDK w Pruszkowie, Stowarzyszenie Osiedla – Ogrodu Malichy, Stowarzyszenie K40 oraz Stowarzyszenie NACOA Polska.
Forum powstało „dla organizacji pozarządowych” – a więc po to, aby pomagać organizacjom i wspierać rozwój ich wzajemnej współpracy. Działanie Forum opiera się na pracy społecznej członków. W spotkaniach Forum uczestniczą  przedstawiciele organizacji członkowskich (po jednej osobie z każdej organizacji) oraz goście z poza Forum – np.; inne organizacje z gmin Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków i Raszyn oraz zaproszeni przedstawiciele samorządu lub pełnomocnicy gmin i powiatu ds. współpracy z NGO.
Forum obecnie dopiero tworzy swoje struktury. Zainteresowane stowarzyszenia mogą się włączyć w jego działania. Kontakt: tel. 505 984 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obecna na spotkaniu prezes Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo - Anna Łukasiewicz, zachęcała stowarzyszenia do wzięcia udziału w jesiennym naborze wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” oraz „Małe projekty”. Wnioski można składać od 8 do 21 listopada 2013 r.


Protokół z konsultacji - POBIERZ