PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia prądu. W poniedziałek – w Czubinie, a we wtorek – w Kotowicach.
Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji, opis

Godziny wyłączeń

02.07.2012

Czubin

0896 Czubi


9.00 -15.00

023..07.2012

Kotowice, ul. Piłsudskiego od nr 44 do nr 50, Kotowice nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 14A, 15, 15A, 19

0538 Kotowice


9.00 -15.00