PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada w poniedziałek 3 sierpnia 2015 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej dla ponad 20 ulic Brwinowa oraz ul. Radomińskiej w Owczarni.
Data
Miejscowość,ulice
Numery i nazwy stacji
Godziny wyłączeń
3-08-2015
Poniedziałek
Brwinów
ulice : Sportowa, Leśna, Okopowa,  Kielecka, Myśliwska, Piotrkowska, Żwirowa, Ogrodowa, Słoneczna, Środkowa, Świerkowa, Grodziska, Radomska, Rawska, Słowiańska, Orzeszkowej, Zatrudy, Wilsona od Konopnickiej do Warszawskiej (Obwodnicy),  Lilpopa od Wilsona do Kraszewskiego, Kępińska od Wilsona do Orzeszkowej
01-0127 Myśliwska
01-0404 Żwirowa
01-0405 Wilsona 2
01-0968 Wilsona 3
8-19
3-08-2015
Poniedziałek
Brwinów
ulice: Biskupicka od nr 6 do 12 i od nr 19 do 23,
Szkolna od nr 1 do 13 i od nr 2 do 18,
 Spokojna 3 i 7,  Zgoda
01-0906 Brwinów Piłsudskiego 8-15
3-08-2015
Poniedziałek
Owczarnia
ul. Radomińska, odbiorcy zasilani z linii kablowej w ulicy Radomińskiej
01-1772
Owczarnia Radomińska
9-13