Nowy rok rozpoczął się dla gminy Brwinów od dobrych wiadomości: rządowa dotacja na przebudowę często uczęszczanej przez mieszkańców drogi z Brwinowa do Parzniewa wyniesie nie 1,2 mln zł, a ponad 2,1 mln. zł.


Jesienią gmina Brwinów złożyła wniosek w ramach tzw. rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, który we wstępnej ocenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został sklasyfikowany na wysokim drugim miejscu listy rankingowej. Burmistrz Arkadiusz Kosiński mówił wówczas, że dotacja na tzw. schetynówki ma szansę wzrosnąć z 30% do 50%. Tak też się stało i na uzupełnionej liście rankingowej opublikowanej 31 grudnia 2012 r. przy znakomitej drugiej pozycji, jaką zajęła gmina Brwinów, widnieje kwota dofinansowania wyższa o ponad 846 tys. zł. – Pewnie dzięki temu, że mieszkańcy mocno trzymali kciuki udało się nie tylko utrzymać drugą pozycję, ale nasze dofinansowanie rządowe wzrosło z 1.270.153,84 zł do 2.116.939,73 zł – pisze na swoim profilu na Facebooku burmistrz Arkadiusz Kosiński.      

Kwota dotacji ze środków rządowych przekroczy dwa miliony złotych, ale już wiadomo, że nie będą to jedyne środki zewnętrzne, jakie gmina pozyska na przebudowę 3-kilometrowego odcinka drogi stanowiącej alternatywę dla obciążonej ruchem drogi wojewódzkiej nr 719. Wiadomo, że dzięki skutecznym staraniom o poparcie wniosku przez partnerów i instytucje zewnętrzne gmina otrzyma również wsparcie od Powiatu Pruszkowskiego oraz dwóch firm z Parzniewa.  

Więcej informacji o zakresie planowanych prac znaleźć można w artykule opublikowanym w listopadzie na brwinow.pl: http://www.brwinow.pl/index.php/877-gmina-brwinow-wybuduje-schetynowke

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008–2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

Ostateczna lista rankingowa zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.