W konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie wzięło udział 349 osób. Ponad 85% respondentów opowiedziało się za utworzeniem miejsca urządzonego z myślą o rekreacji osób w różnym wieku.


Najbardziej spodobała się propozycja stworzenia „wielopokoleniowej” strefy rekreacji. Poparło ją aż 300 spośród 349 respondentów. Jak napisała jedna z mieszkanek: „Ideałem byłby plac rekreacji dla osób w różnym wieku (plac zabaw ze ścieżką zdrowia) uwzględniający potrzeby młodzieży, osób dorosłych i seniorów (np. siłownia na świeżym powietrzu z instrukcjami dla osób w różnym wieku)”. Mieszkańcy dodawali swoje propozycje urządzenia strefy: karmniki dla ptaków, ławeczki z naturalnych tworzyw, kwietniki i alejki spacerowe z oświetleniem, miejsca, gdzie można odpocząć, rozłożyć koc na trawie, zrobić piknik. Pojawiały się też propozycje wyznaczenia miejsca na ognisko i grill. W ankietach opisywano też szczegółowo kwestie związane z roślinnością na terenie strefy. Pojawiła się sugestia, „aby została obecna zieleń – brzózki, części krzaków – i powstały nowe zasadzenia, aby teren miał charakter parku z infrastrukturą”. Wzbogaceniu flory oraz sąsiedzkiej integracji zwłaszcza osób starszych sprzyjałoby też pozostawienie w pasie terenu drzew i krzewów owocowych oraz miniogródków warzywnych. Przydałby się też wydzielony teren dla psów wyprowadzanych na spacer.

Ponad połowa ankietowanych opowiedziała się za utworzeniem otwartego kąpieliska dla dzieci i dorosłych, ale jednocześnie niemal jedna trzecia zaznaczyła opcję „jestem przeciw”. Chociaż na położonym w sąsiedztwie ujęć wody terenie strefy rekreacji nie można lokalizować obiektów kubaturowych, wśród opinii pojawiały się jednak głosy, że nawet na basenie odkrytym można urządzić w sezonie naukę pływania, zawody pływackie oraz zajęcia dla osób w różnym wieku. Pomysły wybudowania górki saneczkowej z torem dla rowerów BMX oraz ścianki wspinaczkowej cieszyły się już mniejszym zainteresowaniem. Mieszkańcy poparli jednak ich urządzenie – w przeciwieństwie do punktu usługowo-gastronomicznego, który miał zdecydowanie najwięcej przeciwników.

Opinie i sugestie mieszkańców wyrażone w ankietach będą mieć wpływ na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie. Warto zwrócić uwagę, że w konsultacjach licznie wypowiedzieli się najbliżsi mieszkańcy przyszłej strefy rekreacji: z Osiedla Sochaczewskie, ul. 11 Listopada i sąsiednich ulic wpłynęło 214 ankiet.

Zagospodarowana strefa będzie jednak przyciągać w przyszłości także osoby z dalszej okolicy, stąd pomysł na uwzględnienie w projekcie także ścieżki edukacyjnej, nawiązującej do historii gminy Brwinów. Archeolog Stefan Woyda, patron jednej z brwinowskich ulic oraz pruszkowskiego Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, zapoczątkował zakrojone na szeroką skalę badania. W latach 90. XX wieku znaleziono liczne dymarki przy ul. Żytniej, w pobliżu planowanej strefy rekreacji.

Wykonanie dokumentacji projektowej jest jednym z działań projektu prowadzonego przez trzy współpracujące ze sobą samorządy na terenie trzech gmin tworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Urząd Gminy Brwinów ogłosi w najbliższych dniach przetarg na wyłonienie projektanta strefy rekreacji.

WYNIKI KONSULTACJI