Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Ogłoszenie