Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. .w zakresie  wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wyniki konkursów:
Organizacja imprez
Organizacja letniego wypoczynku