Mieszkaniec gminy Brwinów Józef Sierpiński 16 listopada 2014 r. skończył 101 lat. Wraz z żoną Stefanią otrzymali też medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, które wręczył burmistrz Arkadiusz Kosiński.
 

Państwo Józef i Stefania Sierpińscy są małżeństwem od 74 lat, od ponad 70 lat mieszkają z rodziną w Owczarni. Doczekali siedmiorga wnucząt, ośmiorga prawnucząt i jednej praprawnuczki. Medale, życzenia, kwiaty oraz słodki upominek przyjęli od burmistrza Arkadiusza Kosińskiego i kierownika referatu spraw obywatelskich Agnieszki Dębowskiej.