Został rozstrzygnięty pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszą stronę instytucji publicznej w serwisie Facebook: gmina Brwinów zdobyła II miejsce w kategorii „nowy fanpage”.


Do konkursu przystąpiły instytucje różnego typu: były wśród nich duże urzędy państwowe, przedstawiciele miast, gmin i powiatów, biblioteki, ośrodki kultury i informacji turystycznej. Jak informują organizatorzy, jury kierowało się przede wszystkim trzema kryteriami: aktywność prowadzącej fanpage instytucji, kreatywność w prowadzeniu strony oraz umiejętność wykorzystania narzędzi społecznościowych dostępnych w serwisie Facebook.

W kategorii „nowy fanpage” utworzony po 18 listopada 2011 r. II miejsce zdobyła strona gminy Brwinów, ustępując jedynie stronie pionu edukacyjnego IPN. Nagrody zostaną wręczone podczas Zjazdu Rzeczników Prasowych i Specjalistów ds. Komunikacji w Administracji Publicznej 23 maja 2012 r. w Warszawie.
Konkurs był częścią akcji „Czas na Facebook”. Jej głównym celem było zachęcenie instytucji publicznych do aktywnego zaangażowania się w działania w mediach społecznościowych.

Informacje o wynikach konkursu:
http://www.qnt.pl/aktualnosci/1058-znamy-najlepsze-fanpagee-instytucji-publicznych