Z inicjatywy burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego 1 lutego 2012 r. w centrum Matecznik w Otrębusach spotkali się reprezentanci samorządów zachodniego Mazowsza: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast omawiali m.in. kwestie związane z wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej. Kontynuowano również temat oświetlenia ulicznego poruszony na podobnym, grudniowym spotkaniu temat oświetlenia, kiedy to samorządy wypracowały wspólne stanowisko wobec propozycji PGE. Takie działania przynoszą korzyści samorządom, a co za tym idzie – mieszkańcom współpracujących gmin.
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz pakiet rozporządzeń opracowany przez Ministerstwo Środowiska wprowadza daleko idące zmiany: wśród nich m.in. obowiązek podjęcia przez do końca grudnia 2012 r. uchwał, w których samorządy ustalą zasady pobierania i wysokość opłat za wywóz odpadów. Przedstawienie sytuacji prawnej, z którą będą musiały się zmierzyć samorządy w najbliższych miesiącach, było wstępem do dyskusji, która wywiązała się na spotkaniu między reprezentantami gmin a dyrektorem departamentu środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Andrzejem Danilukiem.

Samorządowcy zgłaszali swoje zastrzeżenia i punktowali zapisy, które mogą sprawiać problemy, np.: wysokość stawki lub sposób naliczania opłat w sytuacji, gdzie mieszkańcy nie dopełniają obowiązku meldunkowego lub korzystają ze swoich podwarszawskich nieruchomości tylko przez część roku. Burmistrz Mszczonowa Grzegorz Kurek dzielił się swoimi doświadczeniami: w jego gminie już 12 lat temu stworzono sprawnie działający system, w którym samorząd wziął na siebie odpowiedzialność za odpady, egzekwując od mieszkańców stosowne opłaty. W Brwinowie funkcjonuje obecnie inny model: samorząd raz w miesiącu opłaca wywóz odpadów segregowanych odbieranych z gospodarstw domowych w systemie workowym. – Jeśli nasi mieszkańcy nie są tutaj zameldowani i nie płacą podatków, to tak naprawdę darmowy wywóz śmieci finansują dla nich inni – przypomniał burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński. „Nie ma darmowego obiadu”: włodarze gmin przywołali w trakcie rozmów to słynne powiedzenie Miltona Friedmana.

Wprowadzane zmiany bez wątpienia poprawią stan środowiska. Z szacunkowych danych przekazanych przez dyrektora Andrzeja Daniluka wynikało, że na Mazowszu wytwarzanych jest rokrocznie ok. 1 mln 800 tys. ton odpadów. Jednak aż 400 tys. ton (czyli ponad 20%) nie trafia na składowiska. Ta liczba obrazuje skalę problemu, który w skali lokalnej ujawnia się np. poprzez śmieci wyrzucane w lasach i przydrożnych rowach oraz nielegalne spalanie śmieci w warunkach domowych. Zgodnie z nowymi przepisami samorządy wkrótce będą odpowiedzialne za odbiór odpadów na swoim terenie. – Nie będzie u nas drugiego Neapolu, w którym śmieci zalegały na ulicach – zapewniał dyrektor Daniluk. Trwają obecnie prace nad założeniami wojewódzkiego programu gospodarki odpadami: najtrudniejsza sytuacja jest w Warszawie oraz w gminach podwarszawskich. Dylematy dotyczą m.in. ustalenia granic regionów oraz wyznaczenia instalacji, które spełniają wszelkie wymogi lub mogą otrzymać warunkową zgodę jako instalacje tymczasowe.

Możliwość wymiany poglądów i ustalenia dalszych kroków zmierzających do wypracowania wspólnych rozwiązań dla rejonu Zachodniego Mazowsza to cenny efekt spotkania zwołanego przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego. – Dla dobra naszych mieszkańców gramy w jednej drużynie i razem stanowimy bardzo silną grupę –  takie opinie były podsumowaniem pierwszej części spotkania.

Zalety współpracy widoczne są także w kwestii dotyczącej oświetlenia ulicznego gmin. PGE Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków w listopadzie 2011 r. wystąpił do samorządów z propozycją zawarcia umów określających opłaty za korzystanie z infrastruktury: lamp, słupów energetycznych itp. W grudniu ubiegłego roku, podczas zainicjowanego przez burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego spotkania, kilkanaście samorządów ustaliło wspólne stanowisko wobec tej propozycji. Teraz na spotkanie z samorządowcami zostali zaproszeni przedstawiciele PGE Dystrybucja SA: Przemysław Syczewski - zastępca dyrektora generalnego Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja SA opowiedział o planach konsolidacji rejonów energetycznych, a Lech Sobiesiak - dyrektor departamentu technicznego bronił stanowiska swojej firmy, choć przyznał, że stan formalno-prawny rzeczywiście może budzić wątpliwości, a na początek konieczne jest dokonanie wspólnej inwentaryzacji. Dyskusja wywiązała się wokół kalkulacji stawek, które obejmują amortyzację, zwrot zaangażowanego kapitału, podatki od budowli. Dyrektor Sobiesiak powoływał się na opinie Urzędu Regulacji Energetyki, samorządowcy podnosili zaś kwestie dobra mieszkańców. W przypadku takich samorządów jak gmina Brwinów, stawki za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej wyliczone przez PGE przewyższają nawet dotychczasowe roczne opłaty za energię elektryczną. Ich uiszczanie byłoby nowym obciążeniem dla budżetu. W przypadku Brwinowa i sąsiednich samorządów są to kwoty od kilkuset tysięcy do niemal 1 mln złotych. – Wydawanie takich sum na opłaty dzierżawne spowoduje, że będziemy musieli ograniczyć inwestycje, których potrzebują nasi mieszkańcy – mówili na spotkaniu w Otrębusach włodarze gmin. Znalezienie kompromisu, który zadowoli PGE Dystrybucję SA, działającą jako spółka, która ma wypracować zysk, oraz samorządowców, którzy dążą do rozwoju swoich gmin, nie będzie łatwe. – Przed nami jeszcze negocjacje, ale już teraz widać, że współpraca buduje naszą pozycję – podsumował spotkanie gospodarz spotkania w Otrębusach, burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.