Gmina Brwinów, Gminny Ośrodek Kultury, stowarzyszenia i firmy starają się pozyskiwać środki zewnętrzne. LGD Zielone Sąsiedztwo opublikowało listy rankingowe projektów, które mają szansę na dofinansowanie ze środków PROW.

Wnioski złożone przez gminę Brwinów zostały pozytywnie ocenione przez Radę stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”, która 29 listopada 2012 r. opiniowała projekty złożone w ramach VII naboru na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   

Wśród  wniosków złożonych w ramach tzw. małych projektów najwyżej oceniony został projekt gminy Brwinów pn. „Poznaj Brwinów”. Otrzymał on 90,43 pkt. na 100 pkt. możliwych do zdobycia. Do dofinansowania zostało wybranych również osiem wniosków złożonych przez inne podmioty z gminy Brwinów. Szansę na otrzymanie dofinansowania maja wnioski Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, domu pracy twórczej „Józefówka”, stowarzyszenia SARNA, firmy Sebipol oraz Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.  

Gmina Brwinów złożyła również dwa wnioski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę pomocy ponad 480 000 zł, z której planuje sfinansować dwie inwestycje w Otrębusach. Oba wnioski otrzymały wysoką punktację LGD i zostaną przekazane wraz z pozostałymi pozytywnie ocenionymi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który dokona ich oceny formalnej.  

Po pozytywnej ocenie formalnej Urzad Marszałkowski zawrze z wnioskodawcami umowy o przyznanie pomocy. Więcej informacji na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

Listy rankingowe wniosków:

małe projekty

odnowa i rozwój wsi