Spotkanie, które odbyło się we wtorek 10 grudnia 2013 r. z udziałem wicewojewody Dariusza Piątka i starosty Elżbiety Smolińskiej, było okazją do podsumowania dwóch projektów zrealizowanych ze wsparciem budżetu państwa: „Bezpieczna Jedynka” oraz „Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew”.


Projekt „Bezpieczna Jedynka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie” podsumowała dyrektor Anna Kurman. Udało się m.in. wybudować nowoczesny system monitoringu, zakupić 180 szt. szafek ubraniowych dla uczniów gimnazjum., zrealizować szkolenia dla nauczycieli, przeprowadzić lekcje edukacyjne dla uczniów, zorganizować konferencję dla rodziców dot. bezpieczeństwa.  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w wysokości 99.958 zł, a jego całkowita wartość wyniosła 170.305, 68 zł.

W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” tzw. „schetynówki” została przebudowana droga Brwinów-Parzniew. Przebudowa objęła 3-kilometrowy odcinek. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 mln 238 tys. 688 zł 79 gr. Złożyły się na nią: dotacja celowa z budżetu państwa 1 943 400 zł, środki własne gminy Brwinów 1 506 288, 79 zł, dotacja z budżetu Powiatu Pruszkowskiego 762 000 zł oraz dofinansowanie dwóch parzniewskich firm – Sznajder i Olmaj – w kwocie 27 000 zł.

Zabytkowe automobile z Muzeum Motoryzacji w Otrębusach zawiozły gości wyremontowaną drogą do Parzniewa, gdzie pamiątkową tablicę odsłonili burmistrz Arkadiusz Kosiński, wicewojewoda Dariusz Piątek, starosta Elżbieta Smolińska, sołtys Parzniewa Jolanta Szymańska oraz zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.