Mieszkańcy i sympatycy sołectwa Koszajec są bardzo aktywni. W 2014 roku podjęli się organizacji prawie 40 inicjatyw lokalnych. Zaangażowali się  m.in. w urządzenie własnego miejsca spotkań tzw. Zielonego Zakątka i uczestniczyli w imprezach plenerowych, takich jak Dzień Sąsiada czy Święto Pieczonego Ziemniaka. Mijający rok w sołectwie podsumowała Anna Łukawska-Adamczyk z rady sołeckiej Koszajca.


W Koszajcu rok 2014 był rokiem szczególnej aktywności. Mieszkańcy mogli wziąć udział w 38 działaniach, były to, m.in.  imprezy plenerowe, takie jak Dzień Sąsiada, czy Święto Pieczonego Ziemniaka, jak również szkolenia w ramach projektu Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej, czy warsztaty cyrkowe, teatralne, rękodzielnicze.

Mieszkańcy Koszajca angażowali się w stworzenie wspólnego miejsca spotkań (nazywanego obecnie „Zielonym Zakątkiem”) . A było to wiele godzin ciężkiej pracy, tj. koszenia trawy, wycinki drzew, sadzenia krzewów, oczyszczania stawu, itp.  Gdyby liczbę osób angażujących się w prace społeczne we wsi pomnożyć przez godziny, które przepracowały, to w 2014 roku było to ok. 2960 godzin.

Ale to nie wszystko: Jako grupa nieformalna złożyliśmy cztery wnioski o dofinansowanie realizowanych przez nas przedsięwzięć. Ostatecznie otrzymaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie na cykl warsztatów teatralnych oraz ze Stowarzyszenia BORIS środki na realizację warsztatów mikołajkowych.Po podsumowaniu roku czas na zaplanowanie kolejnych działań. W Koszajcu powstaje fundacja mająca na celu rozwój nie tylko Koszajca, ale również innych sołectw z terenu gminy Brwinów. W 2015 r. planujemy zorganizować rajd rowerowy, rozgrywki sportowe, historyczną grę terenową, itp. Zachęcamy do współpracy mieszkańców sąsiadujących z nami wsi.