Budowa kanalizacji sanitarnej to największa inwestycja gminy Brwinów: ze środków UE realizowany jest projekt „Czyste życie”, a teraz – dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej dla Domaniewa, Domaniewka i Moszny.

Gmina Brwinów będzie finansować tę inwestycję ze środków własnych oraz z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zastępca burmistrza gminy Brwinów Jacek Janowski podpisał umowę pożyczki przyznanej gminie Brwinów przez WFOŚiGW w kwocie do 3 342 507,29 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Moszna, Domaniew, Domaniewek”. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,5 % w stosunku rocznym. Gmina Brwinów zobowiązała się do terminowego spłacania pożyczki, której ostatnia rata przypada na 2023 rok.

Już ruszyła realizacja tej inwestycji: we wrześniu rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze (stworzenie projektu organizacji ruchu, złożenie wniosków o zajęcie pasa drogowego itp. ). Wykonawcą robót jest firma Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zadaniem wykonawcy jest kompleksowe wykonanie wszystkich robót łącznie z budową odgałęzień kanalizacyjnych do nieruchomości, budową pompowni ścieków wg projektu budowlano-wykonawczego oraz połączenie nowej infrastruktury z istniejącą siecią.

- Domaniew, Domaniewek i Moszna są miejscowościami gęsto zaludnionymi. Budowa kanalizacji sanitarnej jest tam konieczna ze względu na wskaźnik koncentracji wynoszący ponad 120 mieszkańców na 1 km sieci – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. Unijne wymogi ochrony środowiska nakazują w takich przypadkach budowę kanalizacji sanitarnej pod groźbą kar finansowych, które będą nakładane na samorządy od 2016 roku. Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w trzech północnych sołectwach przewidywane jest w 2014 roku.