Został już ustalony harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Brwinów. Wymiennie będą one funkcjonować od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r..

Od 1 do 18 lipca pracować będą: przedszkole przy ul. Słonecznej w Brwinowie oraz oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego. Od 21 lipca do 1 sierpnia funkcjonować będzie przedszkole przy ul. Lilpopa 4 w Brwinowie.

W sierpniu podejmą pracę kolejne placówki: od 4 do 12 sierpnia dyżurować będzie przedszkole w Otrębusach przy ul. Wiejskiej. Pracę podejmą też oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach: ZSO w Brwinowie przy ul. Żwirowej (od 13 do 27 sierpnia), ZS w Żółwinie (od 18 do 29 sierpnia) oraz ZS w Otrębusach (od 25 do 29 sierpnia).

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach dyżurujących:


Przedszkole Samorządowe nr 3 w Brwinowie, ul. Słoneczna 6: tel. 22 729 63 81

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brwinowie, ul. Lilpopa 4: tel. 22 729 59 47

Przedszkole Samorządowe w Otrębusach, ul. Wiejska 1a: tel. 22 758 55 56

Oddział Przedszkolny w ZS nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11: tel. 22 729 59 60 wew. 60

Oddział Przedszkolny w ZSO w Brwinowie, ul. Żwirowa 16: tel. 22 729 57 71 wew. 21

Oddział Przedszkolny w ZS w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2: tel. 22 758 58 10

Oddział Przedszkolny w ZS w Żółwinie, ul. Szkolna 39: tel. 22 758 93 97 wew. 1