Gmina Brwinów uzyskała kolejne dofinansowanie: 100% środków potrzebnych do realizacji projektu pn. "Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów" będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła listę 57 projektów rekomendowanych do realizacji działania 8.3 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu), które zostały zgłoszone w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zgłoszony przez gminę Brwinów znalazł się na tej liście ze 100-procentowym dofinansowaniem w wysokości 549.150 zł.

W ramach projektu możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarkami, routerami dla mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych oraz do świetlic socjoterapeutycznych ŚOPS, świetlicy GOK i do pracowni w dwóch szkołach. W komputery z dostępem do Internetu zostanie wyposażonych 58 gospodarstw domowych. Sprzęt komputerowy otrzymają też 4 świetlice socjoterapeutyczne. Trafi tam 8 komputerów stacjonarnych, 8 laptopów i 6 drukarek. Gminny Ośrodek Kultury otrzyma 6 laptopów i drukarkę, natomiast Zespół Szkół w Otrębusach i ZSO w Brwinowie otrzymają po 10 laptopów i komputerów stacjonarnych. Łącznie w ramach projektu zostanie pokryty koszt zakupu 120 komputerów z oprogramowaniem oraz 65 drukarek. W ramach projektu zostało też uwzględnione finansowanie dostępu do Internetu.