22 października 2013 r. w Zespole Szkół w Żółwinie odbyła się szósta edycja Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II. Uczniowie – poprzez występy sceniczne, prezentacje multimedialne i prace plastyczne – nawiązali do tegorocznego hasła festiwalu: Jan Paweł II – Papież dialogu.
Relację przesłała dyrektor szkoły – Marta Szwemin.


22 października 2013 r., w dzień wspomnienia bł. Jana Pawła II, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Żółwinie odbyła się VI edycja Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II.

Festiwal odbywa się pod patronatem: Arkadiusza Kosińskiego - Burmistrza Gminy Brwinów, ks. Macieja Kurzawy - proboszcza parafii św. Floriana w Brwinowie i ks. Wojciecha Osiala - proboszcza parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Wśród przybyłych gości był Jacek Janowski- Burmistrz Gminy Brwinów, ks. Wojciech Osial – proboszcz parafii w Podkowie Leśnej, radni Rady Miejskiej w Brwinowie, dyrektorzy szkół brwinowskich i Podkowy Leśnej, Anna Sobczak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, współorganizatora Festiwalu, Zofia Łuczaj - była dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie, uczniowie, którzy przygotowali prace na festiwalowy przegląd wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy Podkowy Leśnej i Brwinowa.

Inspiracją do tegorocznych festiwalowych prac było hasło Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Papież dialogu”. Uczniowie przygotowali prace w 4 kategoriach: prace literackie (Jagoda Ługowska - kl. IV SP w Otrębusach, Julia Iwoła - kl. III Gimnazjum w Żółwinie, Marta Pawłowska - kl. III Gimnazjum nr 1 w Brwinowie, Aleksandra Wdowczyk - kl. VIa i Zofia Goyke - kl. VIb SP w ZSO w Brwinowie, Aleksandra Radecka i Bruno Rybak – kl. II Gimnazjum w ZS w Podkowie Leśnej); prezentacje multimedialne (Aleksander Czapski - kl. IIa SP w Otrębusach, Aleksandra Nowiczonek, Martyna Przygoda, Michał Gawlak – kl. II Gimnazjum w Żółwinie, Julia Bartnik - kl. Vc SP nr 1 w Brwinowie, Michał Grzela - kl. IIIaGimnazjum w ZSO w Brwinowie), występ wokalny (Katarzyna Rabczenko – kl. VI SP w Otrębusach, uczniowie kl. IV SP w ZSO w Brwinowie oraz chór z ZS w Otrębusach), recytacja poezji Karola Wojtyły (Aleksandra Guzik – kl. III Gimnazjum nr 1 w Brwinowie), przedstawienie teatralne (koła teatralne z Zespołu Szkół w Otrębusach i Zespołu Szkół w Żółwinie) oraz prace plastyczne (43 prace ze wszystkich szkół biorących udział w Festiwalu: ZS nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie, ZS w Otrębusach, Szkoła Podstawowa im. Św. Teresy w Podkowie Leśnej i ZS w Żółwinie).

Do uczestników Festiwalu skierował swoje słowo JE Kardynał Kazimierz Nycz, który objął Festiwal swoim honorowym patronatem.