22 października 2012 r., w dzień wspomnienia bł. Jana Pawła II, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Żółwinie odbył się już po raz piąty Festiwal Myśli i Słowa Jana Pawła II. Relację przesłała dyrektor szkoły w Żółwinie – Marta Szwemin.

Celem Festiwalu, jest kultywowanie zainteresowania uczniów naszych szkół postacią Jana Pawła II i jego dokonaniami, popularyzowanie hasła Dnia Papieskiego oraz wspólne świętowanie dnia wspomnienia Jana Pawła II.

Podczas festiwalu młodzież szkolna zaprezentowała  swoje dokonania w 4 kategoriach: prace plastyczne, prace literackie, prezentacje multimedialne oraz występy w kategorii open: recytacje wierszy Karola Wojtyły, śpiew lub przedstawienie teatralne. Dotychczasowe cztery festiwalowe przeglądy adresowane były do uczniów szkół z terenu gminy Brwinów. W tym roku festiwal przekroczył granice gminy: wzięli w nim również udział uczniowie dwóch szkół podkowiańskich: Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Klubu Inteligencji Katolickiej w Podkowie Leśnej a także uczniowie Zespołu Szkół nr 80 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie. Inspiracją do festiwalowych prac było hasło XII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież rodziny” i słowa Jana Pawła wypowiedziane w Łowiczu w czasie VII pielgrzymki do Polski: „Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzać najbliższych.”

Festiwal rozpoczął występ 45-osobowego zespołu uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej KIK, który zagrał na fletach „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II.
W pierwszej części przeglądu mogliśmy podziwiać m.in. grę na pianinie Igora Stawiereja – ucznia Gimnazjum Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Sióstr Rodziny Maryi z Brwinowa, wzruszać się, słuchając recytacji fragmentu „Tryptyku Rzymskiego” w wykonaniu Marty Kowalskiej ze skrzypcowym akompaniamentem Gabrysi Dukaczewskiej i oglądając poruszające serca przedstawienie o relacjach rodzinnych w wykonaniu grupy teatralnej z Gimnazjum w Żółwinie. Słuchaliśmy również opowiadań napisanych przez Magdalenę Zielińską – uczennicę Gimnazjum w Żółwinie i Angelikę Kałdus – uczennicę Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej i wiersza autorstwa JanaKielaka – ucznia Szkoły Podstawowej w Otrębusach oraz oglądaliśmy prezentacje komputerowe przygotowane przez Gabrielę Kwiatkowską – uczennicę Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie oraz Sandrę Jeleń i Agnieszkę Łącką z Zespołu Szkół nr 80 w Warszawie. Na zakończenie pierwszej części zaśpiewał chór z Liceum Ogólnokształcącego.
W czasie przerwy można było podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczniów wszystkich szkół biorących udział w Festiwalu.
W drugiej części festiwalowego przeglądu dokonań młodzieży mieliśmy możliwość obejrzenia przedstawienia o lekcji religii w kl. VI o Janie Pawle II w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Były również prace literackie: wiersze i opowiadania napisane przez Natalię Jarmul oraz Paulinę i Olę Obryckie – uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie i Michalinę Pruską – uczennicę Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie, prezentacje multimedialne wykonane przez Maję Graczyk – uczennicę Gimnazjum nr 2 w Brwinowie i Mateusza Borowskiego – ucznia Szkoły Podstawowej w Otrębusach i piękny wokal w wykonaniu Zuzanny Fijak – również uczennicy tej szkoły.
Festiwal zakończył mocnym akcentem chór z Zespołu Szkół w Otrębusach pod kierunkiem p. Agnieszki Witomskiej-Rejnowicz.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę książkową oraz …papieską kremówkę.