Gmina Brwinów włącza się do akcji informacyjnej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną: na początku sezonu grzewczego warto pomyśleć o zabezpieczeniu się przed zatruciem czadem.


Co roku zdarzają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Ten bezwonny, bezbarwny gaz nazywany jest „cichym zabójcą”. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych są niesprawne przewody kominowe.

Straż pożarna przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa:

1. Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych i otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych. Całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje zaburzenie cyklu wentylacji i może przyczynić się do zatrucia czadem. Warto pozostawić rozszczelnione okna – jeśli zamontowane są zbyt szczelne
i utrudniają wymianę powietrza.

2. Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych. Ich niedrożność może być przyczyną zatruć czadem, np. podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w piecyki gazowe. Zgodnie z prawem budowlanym właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych co najmniej raz w roku powinni poddawać kontroli stanu technicznego instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

3. Nie wolno ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. Takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu. Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo iż są wyposażone w katalizatory, powinny być używane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcją. Nie wolno zostawiać takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.

4. Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.

5. Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

6. W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Ich koszt jest niewspółmiernie niski do korzyści. Mogą uratować życie ludzi.

 
Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca
i oddychania. Mogą być pierwszymi objawami zatrucia. Należy wówczas natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
 
UDZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:

1. Kiedy znajdziemy w pomieszczeniu dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości nie wolno wpadać w panikę tylko należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza.

2. Należy wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.

3. Wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr 999, Straż Pożarną nr 998 lub 112),

4. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta-usta oraz masaż serca (uciskanie klatki piersiowej) w stosunku 2 wdechy i 30 uciśnięć. Uciśnięcia wykonywać na równym, twardym podłożu w tempie ok. 100 razy/minutę.