Trwa roznoszenie decyzji podatkowych na ten rok. Pracownicy Urzędu Gminy Brwinów będą je dostarczać mieszkańcom do 15 marca 2014 r.
 

Już od 10 lutego decyzje podatkowe trafiają do mieszkańców gminy Brwinów. Przy tej okazji gmina informuje o możliwości bezpłatnego czipowania psów oraz opłacie za posiadanie psa, a także dziękuje mieszkańcom płacącym tu swoje podatki. Każdy, kto rozlicza swój roczny PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazuje gminę Brwinów jako swoje miejsce zamieszkania, przyczynia się do jej rozwoju. Budowa nowych dróg i chodników, wyposażanie przedszkoli i szkół, poprawa życia mieszkańców itd. – prowadzenie inwestycji, rozwijanie kultury i oświaty – jest to możliwe m.in. dzięki wpływom z podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne oraz dzięki podatkom i opłatom lokalnym, m.in. od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psa, rolnym, leśnym, planistycznym.