W niedzielne, słoneczne popołudnie 24 maja 2015 r. grupa pielgrzymów udała się pieszo z Brwinowa do sanktuarium w Rokitnie, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia samorządności w Polsce.


Uroczystości z okazji 25-lecia samorządności to wspólna inicjatywa władz samorządowych gmin Brwinów i Błonie. Pielgrzymkę do Rokitna poprowadził ks. Arkadiusz Śledzik, wikariusz z parafii św. Floriana w Brwinowie, który wraz z uczestnikami dziękował za czas przemian, które się dokonały po 1990 roku. Głównym punktem uroczystości w Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie była msza św., której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Archidiecezji Warszawskiej. Wzięli w niej udział burmistrzowie gmin Brwinów i Błonie: Arkadiusz Kosiński oraz Zenon Reszka, radni rad miejskich, burmistrzowie poprzednich kadencji, honorowi obywatele, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi, poczty sztandarowe gminy Brwinów oraz OSP Biskupice. Kardynał Nycz w swojej homilii podkreślił znaczenie miłości, wolności i pokoju dla wszystkich, którzy pracują na rzecz swoich małych Ojczyzn, zarówno władz, jak i mieszkańców, aby wszyscy czuli się gospodarzami danego miejsca.

Uroczystą oprawę mszy św. i koncert na zakończenie uroczystości zaprezentował Chór Archikatedry Warszawskiej.

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów przemian w Polsce. Droga do niej wiodła od Sierpnia`80. Program „Samorządna Rzeczpospolita” uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” stał się kamieniem węgielnym przyszłych zmian. Wola narodu wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 r. otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 r.