W tym tygodniu przypada 5. rocznica śmierci gen. Antoniego Hedy-Szarego, legendarnego dowódcy oddziałów partyzanckich AK i WiN. Z tej okazji w niedzielę 17 lutego odbędą się uroczystości w Otrębusach i Kaniach.

Generał Antoni Heda-Szary otrzymał w 2005 r. tytuł honorowego obywatela gminy Brwinów. W czasie okupacji hitlerowskiej jako komendant AK ps. „Szary” organizował brawurowe akcje partyzanckie w Górach Świętokrzyskich, rozbijał więzienia i chronił ludność cywilną. – Wymierzał sprawiedliwość i przywracał nadzieję – opowiada dziś o działalności swojego ojca Teresa Heda-Snopkiewicz. Po wojnie nie złożył broni. Dowodził Samodzielną Brygadą Kielecką WiN. Szerokim echem odbiła się jego akcja uwolnienia kilkuset więźniów z więzienia w Kielcach, przeprowadzona w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Aresztowany w 1948 r., został skazany na czterokrotną karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W więzieniach w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, w Kielcach, Rawiczu i Wronkach spędził osiem lat. Antoni Heda-Szary nie mógł kontynuować walki zbrojnej o wolność Ojczyzny, ale nie rezygnował z działania. Przez wiele lat był doradcą prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w 1981 r. został wybrany przewodniczącym Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidarność”. Internowany przez pół roku w stanie wojennym, jeszcze do 1989 r. był inwigilowany i nękany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1990 r. utworzył Światową Federację Polskich Kombatantów, a 3 maja 2006 r. został mianowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady.     

O bohaterstwie i patriotyzmie Hedy-Szarego świadczą też wręczane mu odznaczenia:  dwukrotny krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, żelazny Order Gwiazdy Wytrwałości, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i in.

W niedzielę 17 lutego o godz. 12.30 w kościele  pw. NMP Matki Kościoła w Otrębusach zostanie odprawiona msza święta w intencji generała Antoniego Hedy-Szarego, a po niej zebrani będą mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Pieśniom towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna prezentująca postać generała Hedy-Szarego. Około godz. 14.30 w Kaniach zostanie odsłonięta tablica z nazwą ulicy. Rada Miejska w Brwinowie podjęła w dniu 28 listopada 2012 r. uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie: droga przebiegająca niedaleko domu, w którym Antoni Heda-Szary spędził ponad 40 lat, nosić będzie nazwę ulica Generała Antoniego Hedy-Szarego.