Gmina Brwinów znalazła się wśród 111 samorządów, które otrzymały dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Umiem pływać”. Przyznana kwota dotacji wynosi 40 tys. zł.
 
W gminie Brwinów program obejmie dwie grupy uczniów. Pierwszą grupę będą stanowić uczniowie obecnych klas I szkoły podstawowej, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do edycji programu realizowanego w 2015 roku. Zajęcia na basenie dla tej grupy są zaplanowane w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016. Nauka pływania będzie trwać 10 tygodni, a wyjazdy na basen rozpoczną się w połowie marca. Druga grupa najmłodszych dzieci będzie realizować zajęcia nauki pływania na basenie jesienią 2016 r.
 
Zajęcia dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” będą odbywać się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Zajęcia będą odbywały się w grupach, a każda z nich będzie liczyć nie więcej niż 15 osób. W programie został zaplanowany udział 362 uczniów.
 
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I–III w całym kraju. Głównym celem programu jest upowszechnienie aktywności fizycznej oraz nabycie przez dzieci umiejętności pływania. Zajęcia na basenie wpłyną też korzystnie na ich zdrowie i sprawności fizyczną oraz przyczynią się do wzrostu świadomości, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą.