Przez około miesiąc, od 3 września do 4 października 2012 r. będą zamknięte dla ruchu dwie ulice: Bukowa i Przejazdowa, łączące Otrębusy z Podkową Leśną.Konieczność zamknięcia ulic spowodowana jest pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Otrębusach.
Zamknięcie ulic Bukowej i Przejazdowej oznaczało będzie, że w tym czasie nie będzie możliwy przejazd przez tory WKD w obu kierunkach.
Wykonawca prac – firma SKANSKA SA z Rzeszowa umożliwi dojazd do posesji położonych przy zamkniętych ulicach ich właścicielom oraz każdorazowo zapewni dojazd pojazdom służb ratunkowych.
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Czyste życie” Adam Adamczyk prosi wszystkich mieszkańców oraz użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie prowadzonych prac
Prace kanalizacyjne w ulicach Bukowej i Przejazdowej w Otrębusach są realizowane w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To największy obecnie projekt inwestycyjny, który obejmuje budowę 120 km sieci kanalizacji sanitarnej, 30 km sieci wodociągowej i trzech przepompowni sieciowych oraz rozbudowę dwóch stacji uzdatniania wody. Efektem realizacji „Czystego życia” będzie podłączenie przynajmniej 12 tys. mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej i około 4 tys. do sieci wodociągowej. Koszt projektu wynosi 160 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to ponad 94 mln zł.