Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na przebudowę ulicy Pszczelińskiej w Brwinowie. Prace zostaną wykonane na ponad kilometrowym odcinku, od ronda do ul. Pedagogicznej.  

 
Pierwszy etap inwestycji zakłada gruntowną przebudowę najbardziej zniszczonego odcinka drogi nr 720: od ronda Wacława Kowalskiego do ul. Pedagogicznej. W ramach zadania zostaną wymienione podbudowa i nawierzchnia jezdni, zmodernizowane odwodnienie, wybudowane miejsca przystankowe. W planach jest także przebudowa istniejącego chodnika oraz budowa nowego ciągu pieszego po drugiej stronie ulicy. Zostaną przebudowane również skrzyżowania z drogami niższej kategorii dochodzącymi do ul. Pszczelińskiej.

– MZDW wybrał ofertę spółki EFEKT, tej samej, która w 2013 r. przebudowała na zlecenie Gminy Brwinów drogę Brwinów-Parzniew (rondo na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Pruszkowską w Brwinowie, odcinek drogi Brwinów-Parzniew oraz ul. Rzeczną, ul. Główną i ul. 36ppLA w Parzniewie), a w 2011 r. w ramach prac nocnych wykonała frezowanie nawierzchni i nakładkę oraz profilowanie poboczy na drodze wojewódzkiej nr 719 na odc. od Pruszkowa do Milanówka – podsumowuje wybór wykonawcy burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Do przetargu zgłosiło się 10 wykonawców. Wybrana oferta opiewa na kwotę 2 066 400,00. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2014 roku.

– Nie będziemy ustawać w staraniach o przebudowę dalszej części ulicy Pszczelińskiej – mówi burmistrz Kosiński. W tym przypadku wiele zależy od tego, jak zostanie rozwiązana kwestia protestów przeciwko wycince drzew w pasie drogowym.