Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił 12 lutego 2014 roku nieograniczony przetarg na przebudowę ulicy Pszczelińskiej w Brwinowie. W pierwszej połowie 2014 roku ma zostać gruntownie przebudowany ponad kilometrowy odcinek.
 


Pierwszy etap inwestycji zakłada gruntowną przebudowę najbardziej zniszczonego odcinka drogi nr 720. W ramach zadania zostanie wymieniona podbudowa i nawierzchnia jezdni, zmodernizowane odwodnienie, wybudowane miejsca przystankowe. W planach jest także przebudowa istniejącego chodnika oraz budowa nowego ciągu pieszego po drugiej stronie ulicy.Zostaną przebudowane również skrzyżowania z drogami niższej kategorii dochodzącymi do Pszczelińskiej.
 
– W pierwszym etapie ulica Pszczelińska zostanie przebudowana na odcinku o długości ponad 1 kilometra od ronda w Brwinowie – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.
 
Dziurawa i nierówna ulica Pszczelińska od kilku lat wymagała pilnego remontu. Z jej złego stanu zdawali sobie sprawę mieszkańcy, przejezdni, także władze gminy Brwinów i samorząd województwa mazowieckiego. Arkadiusz Kosiński zabiegał o jej przebudowę od początku objęcia stanowiska burmistrza. Jego poprzednik zerwał porozumienie z MZDW po przegranej pierwszej turze wyborów samorządowych. Burmistrz Kosiński od razu wznowił rozmowy z MZDW i już w 2011 roku udało się skompletować niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową.
 
Termin przebudowy uzależniony był nie tylko od zebrania potrzebnych dokumentów, ale przede wszystkim od zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie województwa mazowieckiego. Przebudowa ulicy Pszczelińskiej na całym odcinku o długości ok. 2,6 km wymaga ogromnych nakładów finansowych. Wstępnie oszacowany koszt zadania to kwota ok. 7 mln zł. Duże nakłady finansowe na tę inwestycję wymusiły więc podzielenie prac na etapy. I choć wojewoda mazowiecki na początku 2012 roku przyjął zgłoszenie zamiaru przebudowy ulicy Pszczelińskiej, to w 2012 i 2013 roku w budżecie województwa wciąż brakowało funduszy na przeprowadzenie tej kosztownej inwestycji.
 
Podczas listopadowej wizyty w Brwinowie wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby w 2014 roku droga wojewódzka 720 została wyremontowana. –  To jest odpowiedzialność, która ciąży na mnie osobiście, aby ten dług za dobrą współpracę, który samorząd województwa zaciąga wobec lokalnej społeczności gminy Brwinów, został przynajmniej w znacznej części w tej kadencji spłacony. W mojej ocenie, mimo tego, że budżet województwa mazowieckiego jest w bardzo trudnej sytuacji, będziemy się starać w przyszłorocznym planie finansowym wygospodarować środki na ulicę Pszczelińską. Jest to bezwzględnie konieczne – stwierdził.
 
– Nie będziemy ustawać w staraniach o przebudowę dalszej części ulicy Pszczelińskiej. W tym przypadku wiele zależy od tego, jak zostanie rozwiązana kwestia protestów przeciwko wycince drzew w pasie drogowym – mówi burmistrz Kosiński. Teraz trzymamy kciuki za wybór dobrego wykonawcy przebudowy.
 
Wykonawcy mogą składać oferty w przetargu ogłoszonym przez MZDW do 27 lutego 2014 roku. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2014 roku.