Zła sława tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 już dawno przekroczyła granice gminy: dziurawa, nierówna ulica Pszczelińska w Brwinowie i Otrębusach od kilku lat wymaga pilnego remontu. Burmistrz Arkadiusz Kosiński na początku swojej kadencji zastał wyjątkowo trudną sytuację: wypowiedziane przez poprzednika tuż po I turze wyborów samorządowych porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. przebudowy tej ulicy, braki w dokumentacji projektowej oraz zerwane kontakty z projektantami przebudowy. Dziś jednak widać już efekty wielomiesięcznych starań: jest nadzieja na remont Pszczelińskiej.

Podczas rozmów z początku 2011 r. z dyrektorem Zbigniewem Ostrowskim z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie uzgodniono najważniejsze kwestie, a przede wszystkim udało się powrócić do porozumienia zerwanego przez poprzedniego burmistrza w dniu 25 listopada 2010 r., czyli 4 dni po I turze wyborów. Bez porozumienia nie można było liczyć na przebudowę ulicy Pszczelińskiej nawet w perspektywie kilku lat. Cały 2011 rok to okres wzmożonych działań burmistrzów Kosińskiego i Walendowskiego oraz pracowników Referatu Inwestycji i Remontów, ukoronowanych przekazaniem do MZDW kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Pszczelińskiej - Teraz, kiedy udało się nam zakończyć projektowanie, pozostaje uzgadniać konieczne ze względu na wielkość tej inwestycji etapowanie prac – wyjaśnia burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Mogę uspokoić mieszkańców naszej gminy i kierowców utyskujących na nierówności ulicy Pszczelińskiej: wszystko zmierza w dobrym kierunku i tak jak rok temu udało się załatwić ostatecznie wcześniej nierozwiązywalny problem zalewanego tunelu, tak i zniknie kolejna bolączka: ulica Pszczelińska będzie przebudowana. Termin uzależniony jest od zabezpieczenia potrzebnych środków w planie remontowym MZDW.

Na remont tego brwinowskiego odcinka 2,6 km drogi wojewódzkiej nr 720 potrzeba prawie  7 mln zł. W przypadku tak znacznej kwoty Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na pewno nie zrealizuje jej w ciągu jednego roku. Do Urzędu Gminy Brwinów wpłynęło już potwierdzenie, że Wojewoda Mazowiecki przyjął zgłoszenie zamiaru przebudowy ulicy Pszczelińskiej. Zaakceptowanie dokumentacji przez wojewodę Jacka Kozłowskiego jest kamieniem milowym w staraniach o remont Pszczelińskiej. Można mieć nadzieję, że na kolejne kroki nie trzeba będzie długo czekać. – Zupełnie inaczej wygląda współpraca, jeśli traktujemy się partnersko. Patrząc na ubiegłoroczną współpracę z MZDW mogę być dobrej myśli – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. W 2011 roku MZDW wykonał szereg prac na terenie gminy: nakładkę asfaltową wraz z profilowaniem poboczy na drodze nr 719 od granicy Pruszkowa do Turczynka, poważny remont nawierzchni drogi nr 701 w Domaniewie i Domaniewku, odtworzenie części rowów przydrożnych w Biskupicach i przy ul. Biskupickiej w Brwinowie, montaż słupków w rejonie skrzyżowania ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego itd. Z kolei gmina Brwinów interwencyjnie pomagała i nadal pomaga MZDW w odśnieżaniu i zamiataniu chodników, interwencyjnym wycinaniu drzew i krzewów. Okazuje się, że bez akcji protestacyjnych, bez przerzucania się zarzutami i pretensjami można zbudować dobre relacje, które pozwalają na pomyślne rozwiązywanie problemów.