Zarząd powiatu pruszkowskiego zamierza przystąpić do budowy ul. Przyszłości – od granicy miasta Pruszkowa do skrzyżowania z ul. 36 pp Legii Akademickiej w Parzniewie. Planowana jest też rozbudowa tej ulicy od skrzyżowania do projektowanego przejazdu kolejowego.

Budowa ul. Przyszłości została podzielona na etapy. W 2012 r. zostało przebudowane skrzyżowanie ul. Przyszłości z al. Wojska Polskiego i ul. Działkową w Pruszkowie. Zarząd powiatu pruszkowskiego chce przystąpić do budowy odcinka ul. Przyszłości od granic miasta Pruszkowa do Parzniewa. Obwieszczenie informuje o wystąpieniu zarządu powiatu o zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej.  
Z dokumentacją dotyczącą ul. Przyszłości można zapoznać się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego: poniedziałek 8-18, wtorek -piątek 8-16, w Wydziale Architektury przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie, pokój nr 115 (I piętro), tel.: 022 738-14-32.

Obwieszczenie [PDF]