Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Armii Krajowej, na odcinku przy ukończonych już domach wielorodzinnych osiedla Księżopole.


Przebudowa ul. Armii Krajowej w Brwinowie została podzielona na etapy: w tym roku gmina chce wybudować jezdnię i miejsca postojowe oraz przebudować chodnik na odcinku wzdłuż ukończonych już domów wielorodzinnych osiedla Księżopole, od wjazdu na teren ujęcia wody oligoceńskiej. Zadanie obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej i odgałęzień kanalizacji sanitarnej, a także remont zjazdów. Oferty można składać w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 do 30 lipca 2015 r. do godz. 13. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał na realizację zadania miesiąc czasu, liczony od dnia podpisania umowy.