W niedzielę 19 lutego 2012 r. na kortach w Brwinowie została zainaugurowana akcja „Każde dziecko gra w tenisa”. Prezes KS Tennis Life Jarosław Gogacz przedstawił ambitne plany klubu.

Dzięki wsparciu firmy Empik w bezpłatnych zajęciach tenisowych wezmą uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów oraz Podkowy Leśnej. – Szczególną wagę przywiązujemy w tym projekcie do współpracy ze szkołami oraz władzami lokalnymi – podkreślał wiceprezes klubu Waldemar Cecuła. Dobrą wolę i współdziałanie wszystkich stron widać też było na niedzielnej inauguracji akcji „Każde dziecko gra w tenisa”. Uczestniczyli w niej reprezentanci samorządów – zastępca burmistrza gminy Brwinów Jacek Janowski oraz Jaromir Chojecki reprezentujący Urząd Miasta Podkowa Leśna – oraz dyrektorki brwinowskich szkół Anna Sawwidis i Małgorzata Zarzycka. Zaangażowanie władz klubu Tennis Life doceniane jest przez Polski Związek Tenisowy: koordynatorka ogólnopolskiego programu „Tenis 10” Magdalena Rejniak-Romer chwaliła prężne działania brwinowskiego klubu, który bierze udział w konkursie „Tenis 10 - klub roku 2012”. W kilkugodzinnym bloku tenisowym wzięło udział 50 dzieci. Rozegrane zostały minitenisowe zawody. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i medale.