Brwinów włącza się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Kilkunastu wolontariuszy spotkało się z ok. 40 rodzinami, które z powodów przez siebie niezawinionych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Teraz potrzeba darczyńców, którzy ofiarują najuboższym paczki – a wraz z nimi radość i nadzieję.

Na stronie www.szlachetnapaczka.pl udostępnione zostały szczegółowe informacje: opisy potrzebujących rodzin i ich potrzeb. W kolejnych krokach należy zadeklarować chęć pomocy („wybieram rodzinę”), a następnie dotrzeć do danych z naszego rejonu („wybieram województwo – mazowieckie”, „wybieram magazyn – Brwinów”).  – Pomoc nie musi spoczywać na barkach jednej osoby. Dla jednej rodziny składa się średnio 30 osób, więc Paczkę można zrobić zarówno wśród najbliższych jak i ze znajomymi  czy kolegami z pracy – zachęca Dorota Piasecka, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Brwinów. Pomoc odbywa się w systemie 1-1-1. Osoba lub grupa osób będąca darczyńcą z pomocą jednego wolontariusza pomaga jednej rodzinie.

 – Głównym hasłem projektu jest „mądra pomoc”:  udzielona w odpowiednim momencie i dostosowana do konkretnych potrzeb. Przyszły darczyńca ma możliwość zapoznania się zarówno z sytuacją rodziny jak i jej potrzebami, co sprawia, że Paczka jest wyjątkowym darem – podkreśla Dorota Piasecka.

Na stronie Szlachetnej Paczki już pojawiło się kilkanaście pierwszych opisów rodzin z Brwinowa i okolic. W najbliższych dniach publikowane będą kolejne. Osoby potrzebujące są kwalifikowane do uzyskania pomocy na podstawie informacji zebranych podczas wywiadów prowadzonych przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Wpisu na listę oczekujących dokonuje Fundacja Wiosna, która jest organizatorem i koordynatorem akcji w całej Polsce.

Finał akcji odbędzie się w dniach 13-14 grudnia: wówczas darczyńcy przywożą wszystkie paczki do magazynu – w Brwinowie będzie to Liceum Ogólnokształcące przy ul. Żwirowej 16. Następnie paczki z magazynów lokalnych trafią do konkretnych rodzin.