Łączenie pracy i uczestnictwa w intensywnych szkoleniach stało się teraz codziennością urzędników w Brwinowie. Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów“ obejmuje szereg szkoleń. Całkowity koszt projektu to ponad 900 tys. zł. Dofinansowanie unijne w ramach EFS - POKL pokryje aż  90% kosztów.

Podczas zajęć z obsługi oprogramowania biurowego, które prowadzone są w styczniu i lutym, urzędnicy poznają najważniejsze elementy pakietu MS Office 2007. Osoby przyzwyczajone do starszej wersji programów, odkrywają teraz ich nowe możliwości. Dwutygodniowy kurs pomoże w usprawnieniu pracy: poznawane skróty i funkcje poszczególnych kart pomogą np. w szybszym przygotowaniu różnego rodzaju pism. W programie jest m.in. korespondencja seryjna, ćwiczenia z recenzowania plików w Wordzie, zastosowanie formuł w Excelu. Rozpoczęły się też zajęcia z prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Częste zmiany przepisów powodują, że powiedzenie „człowiek uczy się przez całe życie” sprawdza się nawet w przypadku doświadczonych urzędników z wieloletnim stażem.

Wiadomości i umiejętności zdobywane podczas szkoleń posłużą wszystkim: mieszkańcy obsługiwani przez kompetentnych pracowników Urzędu Gminy Brwinów będą mogli odczuć podniesienie jakości usług.