Brwinowska Gala Wolontariatu, zorganizowana przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, była okazją do podziękowania wolontariuszom, którzy na co dzień angażują się na rzecz osób potrzebujących.

Data uroczystości została wybrana nieprzypadkowo: 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Organizatorzy Gali postanowili w szczególny sposób podziękować osobom angażującym się w pomoc dzieciom uczęszczającym do świetlic prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną oraz ludziom starszym, nad którymi opiekę sprawuje Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

Galę prowadziły Agnieszka Dawidziuk, koordynatorka wolontariatu działającego przy ośrodku pomocy społecznej oraz Joanna Dzierzba, kierownik ŚOPS. Dobry przykład działań brwinowskich wolontariuszy został już doceniony prestiżowymi wyróżnieniami na ogólnopolskich konkursach – pani Agnieszka Dawidziuk otrzymała w tym roku indywidualne wyróżnienie w konkursie „Barwy wolontariatu”. Zadedykowała tę nagrodę wszystkim współpracownikom, którzy z dużym zaangażowaniem bezinteresownie poświęcają swój czas dla innych. Kończy się rok 2011, który był Europejskim Rokiem Wolontariatu, ale – jak zapewniła pani Agnieszka – są już plany na dalszy rozwój działalności. Powstają szkolne koła wolontariatu, a kolejnym krokiem ma być aktywizowanie osób po 50 roku życia.

O bezinteresownej pomocy ze strony społeczników pomagających opowiadali także państwo Alfreda i Ryszard Rybkowie: dzieci z Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną mogą liczyć na wsparcie wielu ludzi dobrej woli, w tym także młodzieży i absolwentów brwinowskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Podziękowaniem dla wolontariuszy były dyplomy i książki, wręczane przez zastępcę burmistrza Jacka Janowskiego oraz kierownik ŚOPS Joannę Dzierzbę. Wśród wolontariuszy znalazły się osoby w różnym wieku: od uczniów szkół średnich i studentów po emerytów. Za kilkudziesięcioma nazwiskami wyczytanymi podczas Gali, kryje się kilkadziesiąt opowieści o pomocy niesionej potrzebującym, zaangażowaniu, bezinteresowności, które – jak napisał w swoim przesłaniu do uczestników Gali burmistrz Arkadiusz Kosiński – przywracają wiarę w ludzką życzliwość.