Pracownice Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera świętowały Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypadający 8 maja. Ich spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim odbyło się 14 maja 2013 r.

Podczas spotkania burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył serdeczne życzenia dyrektor Grażynie Nowocień oraz paniom: Annie Adamkiewicz, Małgorzacie Sławińskiej, Zuzannie Sikorskiej, Ewie Wituch, Annie Lewińskiej i Elżbiecie Skalskiej. Wręczył kwiaty i drobne upominki, dziękując za dotychczasową pracę i propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Brwinów.

Biblioteka w Brwinowie, oprócz gromadzenia i udostępniania księgozbioru, aktywnie włącza się w różnego typu akcje promujące czytelnictwo m.in. Dyskusyjny Klub Książki, łączący miłośników literatury, bajkowe spotkania dla najmłodszych, współorganizuje i koordynuje akcje „Cały Powiat / Cała Gmina Czyta Dzieciom” oraz I Przegląd Artystyczny inspirowany twórczością Doroty Gellner. Filia w Otrębusach prowadzi InfoCentrum i organizuje wystawy w galerii „Na Górce”. W bibliotece można uczyć się także języka angielskiego: z bezpłatnych kursów komputerowych mogą korzystać dorośli i dzieci.

Zbiory Biblioteki Publicznej w Brwinowie (w tym oddziału dla dzieci i młodzieży oraz filii Biblioteki Publicznej w Otrębusach) liczą 39 287 woluminów i 537 książki mówione. Biblioteka posiada 4 074 zarejestrowanych czytelników; w 2012 roku 2887 z nich wypożyczyło 52 216 książek i 382 czasopisma. W czytelni skorzystano z 1912 książek i 152 czasopism.