Wśród młodych mieszkańców gminy Brwinów jest wielu utalentowanych i pracowitych uczniów i studentów, zdobywających wysokie miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach. Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył szesnastu osobom decyzje stypendialne.

Stypendia Burmistrza Gminy Brwinów przyznawane są za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, dokonania artystyczne lub sportowe. Kwoty w wysokości od 150 do 300 zł stypendyści otrzymują przez 10 miesięcy roku szkolnego, przy czym pierwsza wypłata obejmuje okres od września do grudnia. Komisja stypendialna zaopiniowała pozytywnie 16 z 23 wniosków, które wpłynęły w regulaminowym terminie. Wśród stypendystów znaleźli się młodzi zdolni tancerze, karatecy, laureaci i finaliści konkursów wiedzy, pianista, piłkarz i tenisista.
Po raz pierwszy stypendium otrzymują:
 •     Maria Czulewicz – uczennica ZS w Otrębusach, rozwijająca swój talent taneczny w studiu taneczno-aktorskim, z którym zajęła 1. miejsce w ogólnopolskich spotkaniach tanecznych „Spontan”
 •     Katarzyna Rabczenko – uczennica ZS w Otrębusach, laureatka konkursów recytatorskich: zdobywczyni Srebrnego Pióra Watermanna oraz 1. miejsca w eliminacjach powiatowych konkursu „Warszawska Syrenka”
 •    Kuba Ciekański – obecnie student Politechniki Rzeszowskiej, laureat ogólnopolskiej olimpiady fizycznej
 •     Piotr Cybulski – uczeń ZS nr 2, piłkarz BKS Naprzód, powołany na zawody przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
 •     Damian Kutyła – gimnazjalista, uczeń ZS nr 2 w Brwinowie, zdobywca 1. miejsca w ogólnopolskim finałowym turnieju tańca z cyklu „Grand Prix Mazowsza 2011”
 •     Mateusz Lipiński – uczeń szkoły podstawowej w Nowej Wsi, zawodnik KS Tennis Life Brwinów odnoszący sukcesy w turniejach ogólnopolskich i wojewódzkich
 •     Kajetan Słowikowski – uczeń LO im. Staszica w Warszawie, zdobywca 1. oraz 3. miejsca w wojewódzkich mistrzostwach w karate tradycyjnym
 •     Mateusz Zając – uczeń ZS nr 2 w Brwinowie, zdobywca 1. oraz 4. miejsca w ogólnopolskich turniejach tańca

Stypendystami w ubiegłych latach byli już:
 •     Zuzanna Bednarska – uczennica ZS w Otrębusach, zdobywczyni 1. miejsca  w powiatowym konkursie recytatorskim im. J. Iwaszkiewicza
 •     Zuzanna Fijak – uczennica ZS w Otrębusach, laureatka powiatowego konkursu recytatorskiego im. J. Iwaszkiewicza
 •     Teresa Radoszewska-Zakościelna – uzdolniona wokalnie uczennica Gimnazjum Społecznego w Milanówku, laureatka I miejsca w regionalnym przeglądzie kolęd i pastorałek
 •     Julia Sojka – uczennica gimnazjum nr 42 w Warszawie, finalistka wojewódzkiego konkursu polonistycznego oraz laureatka konkursu przyrodniczego.
 •     Piotr Godlewski – uczeń Gimnazjum nr 42 w Warszawie, laureat olimpiady matematycznej oraz ogólnopolskich konkursów „Kangur Matematyczny”, „Alfik” oraz „MAT”
 •     Łukasz Nagórka – student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pianista, zdobywca „Chopin Preis” za wybitną interpretację utworu F. Chopina podczas „XXI Internationale Sommerakademie Prag Wien Budapest”
 •     Kacper Słowikowski – gimnazjalista, uczeń ZS nr 2 w Brwinowie, zdobywca 3. miejsca w wojewódzkich mistrzostwach w karate tradycyjnym
 •     Arkadiusz Wróbel – uczeń LO im. Staszica w Warszawie, finalista ogólnopolskich olimpiad: matematycznej i informatycznej, laureat międzynarodowego konkursu „Kangur matematyczny”, oraz zdobywca 15. Miejsca w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym High School Programming League.