Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktor Elżbiety Abramczuk byli: nowy komendant Straży Miejskiej Tomasz Kowalski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński.
WYWIAD z Komendantem Straży Miejskiej -  Tomaszem Kowalskim

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


WYWIAD z Anną Sobczak

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


WYWIAD z Burmistrzem Gminy Brwinów - Arkadiuszem Kosińskim

żródło: radio Bogoria 94,5 FM