Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 4 września 2015 r., komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski przedstawił dane o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w pierwszym półroczu 2015 r. Poinformował również o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez brwinowskich funkcjonariuszy.

W pierwszym półroczu br. strażnicy miejscy przeprowadzili działania, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonariusze reagowali m.in. na zgłoszenia dotyczące wykroczeń przeciwko:
·         spokojowi i porządkowi publicznemu, np. zakłócanie ciszy nocnej (10 wykroczeń);
·         bezpieczeństwu osób lub mienia (27 wykroczeń);
·         bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, np. przekroczenie prędkości,
prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu (283 wykroczenia);
·         obyczajności publicznej (1 wykroczenie);
·         urządzeniom użytku publicznego, niszczenie przystanków itp. (6 wykroczeń).

Najwięcej interwencji i działań strażników miejskich wiązało się z ruchem drogowym. Aby zadbać o bezpieczeństwo kierowców i pieszych, strażnicy przeprowadzali kontrolę prędkości przy użyciu fotoradarów. W jej wyniku zanotowali 313 wykroczeń, z czego wystawili 148 mandatów i zastosowali 16 pouczeń. Funkcjonariusze kontrolowali też, czy samochody są prawidłowo zaparkowane m.in. w strefie płatnego parkowania na Rynku.

Działania brwinowskiej Straży Miejskiej nie ograniczały się tylko do interwencji. Funkcjonariusze współpracowali także z innymi jednostkami przy zabezpieczaniu niebezpiecznych zdarzeń oraz różnego rodzaju imprez, np. dożynek powiatowo-gminnych czy obchodów rocznic świąt narodowych. Konwojowali również przewóz pieniędzy oraz dokumentów.

Funkcjonariusze dbali też o profilaktykę, prowadząc spotkania dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Tematyka zajęć była zróżnicowana i dostosowana do wieku odbiorcy. Podczas festynów i uroczystości straż miejska organizowała też konkursy i gry, a chętni mogli zapoznać się m.in. z funkcjonowaniem straży miejskiej oraz zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pierwszym półroczu Straż Miejska w Brwinowie przeprowadziła prawie 12 tys. czynności służbowych, które obejmowały m.in. interwencje, asysty przy wejściu do lokali, zabezpieczanie uroczystości itp. – Mieszkańcy zwracają się do nas nie tylko z prośbami o interwencje, ale również z wieloma innymi sprawami i problemami – mówi komendant Tomasz Kowalski. Odnotowano 922 zgłoszenia od mieszkańców, strażnicy wykazali się też własną inicjatywą i podjęli 8255 interwencji. – Znaczne zwiększenie zaangażowania i inicjatywy własnej funkcjonariuszy w konsekwencji prowadzi do spadku najbardziej uciążliwych zjawisk dla mieszkańców gminy Brwinów – dodaje komendant.

Ze statystyk wynika, że gmina Brwinów jest jedną z najbardziej bezpiecznych gmin nie tylko na terenie powiatu pruszkowskiego, ale również na terenie województwa mazowieckiego.