Brwinowska Straż Miejska z powodzeniem prowadzi zajęcia profilaktyczne w szkołach i przedszkolach z zakresu bezpieczeństwa. Strażniczka odwiedziła m.in.Słoneczne Przedszkole oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową FAMILIA.

Straż Miejska na prośbę dyrektorów i pedagogów szkolnych kontynuuje zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa skierowane do przedszkolaków i uczniów. Od początku roku szkolnego 2015/2016 koordynator ds. profilaktyki wśród dzieci i młodzieży, starszy specjalista Alicja Berska przeprowadziła już 70 godzin zajęć, nie tylko w placówkach oświatowych, ale także w trakcie imprez dla dzieci i festynów okolicznościowych, jakie odbyły się na terenie gminy. Oferta programowa przewiduje 17 bloków tematycznych, modyfikowanych w miarę potrzeb. Pogadanki i prelekcje mają charakter interaktywny, aby słuchacze czynnie w nich uczestniczyli. Dla dzieci w wieku 5-6 lat zajęcia mają przyjazną formę gier i zabaw edukacyjnych.

- W niedalekiej przyszłości planujemy opracowanie dodatkowego tematu związanego z zagrożeniami wynikającymi z zażywania tzw. dopalaczy. Chcemy uwzględnić prośby i sugestie psychologów i pedagogów szkolnych – informuje komendant Tomasz Kowalski.

Dzieci chętnie biorą udział w tych spotkaniach, co potwierdzają nauczyciele. - Z wielką troską dbamy o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków, dlatego zaprosiliśmy do przedszkola funkcjonariuszkę Straży Miejskiej w Brwinowie. Pani ubrana była w służbowy mundur, o którym nam opowiedziała, pokazała m.in. kajdanki i pałkę obronną. Podczas wizyty opowiadała o swojej pracy i zadaniach stojących przed funkcjonariuszami Straży Miejskiej – mówi Agnieszka Mioduszewska, nauczycielka ze Słonecznego Przedszkola.
 


    

 
Zdjęcia: Słoneczne Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Podstawowa FAMILIA