W niedzielę 23 września w sali OSP w Żółwinie odbyło się spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami sołectw Żółwin i Terenia.


Prowadzący zebranie sołtys Żółwina Karol Marchwiak na wstępie przedstawił wnioski budżetowe oraz podsumował wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2012 r. Z tych środków zostanie jeszcze zakupiona odśnieżarka; pozostały też pieniądze na organizację grudniowej imprezy świątecznej dla dzieci. Burmistrz Arkadiusz Kosiński omówił inwestycje gminne w Żółwinie: w czerwcu został otwarty kompleks boisk „Orlik 2012”, w 2012 r. udało się też w jednym etapie zamknąć budowę chodnika w ul. Szkolnej. Został rozstrzygnięty przetarg na budowę odwodnienia w rejonie ul. Łąkowej-Nadarzyńskiej-Mokrej. Koszt tej inwestycji to ok. 1,5 mln zł. Potrzeby dotyczące melioracji są jednak dużo większe: wiele problemów spowodowanych jest przez zagęszczanie zabudowy i likwidację rowów przez właścicieli gruntów. Gmina prowadzi też w Żółwinie utwardzenia dróg: priorytetem jest utrzymanie ich przejezdności, dlatego duża część środków przeznaczonych na remonty nawierzchni była w ubiegłym roku przeznaczona na żółwińskie drogi. W projekcie przyszłorocznego budżetu burmistrz nie planuje budowy przedszkola w Żółwinie ze środków własnych gminy. Mogłoby ono powstać, jeśli udałoby się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, np. ze środków obiecywanych przez rząd.

Przy tej okazji burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił założenia akcji prowadzonej przez Związek Miast Polskich. Radny Zbigniew Kurządkowski, koordynator akcji „Stawka większa niż 8 mld” w gminie Brwinów, rozdawał ulotki i zbierał podpisy mieszkańców, którzy zdecydowali się poprzeć akcję.

W ramach funduszu sołeckiego na 2013 r. mieszkańcy uchwalili przeznaczenie przypadającej na Żółwin kwoty ponad 29 tys. zł: zostaną zamontowane nowe wiaty, będzie dofinansowane sprzątanie, koszenie i odśnieżanie oraz imprezy dla dzieci. Zostaną też zakupione krzesła dla OSP.

Tradycyjnie dużą część spotkania zajęły pytania do burmistrza. Wśród zgłaszanych problemów było oznakowanie poziome jezdni oraz niebezpieczne parkowanie przy sklepie sąsiadującym z OSP. Burmistrz obiecał, że przekaże te sygnały do starosty pruszkowskiego: ul. Nadarzyńska jest drogą powiatową i za bezpieczeństwo, oznakowanie itp. odpowiada powiat. Mowa była też o nieodpowiedzialnych kierowcach, którzy stanowią zagrożenie np. na ul. Słonecznej. Burmistrz opowiedział o działaniu patroli z radarem: gmina zakupiła w czerwcu radar dla policji i takich kontroli jest więcej.

Pojawił się też wątek gminnej komunikacji autobusowej: to pasażerowie decydują o tym, czy linie są  utrzymywane. Likwidowane są kursy nieuczęszczane przez mieszkańców, dlatego ważne jest, by żądać od kierowców wydruku biletu: taki ślad pozostaje w statystykach analizowanych przy ustalaniu kolejnych rozkładów jazdy. Mieszkańcy zgłaszali też konieczność dobudowy oświetlenia.

W trwającym ponad dwie godziny spotkaniu uczestniczyli radni z okręgu wyborczego obejmującego Żółwin i Terenię –  Sophia van de Boel i Mieczysław Zieliński – oraz sołtys Tereni Stanisław Frej.