W niedzielne popołudnie dopisała pogoda: jesienne zebranie wiejskie już chyba po raz ostatni odbyło się pod wiatą obok domu sołtysa Owczarni. Za rok mieszkańcy planują spotkanie z burmistrzem w powstającej już świetlicy przy ul. Cyprysowej.

Prowadzący zebranie wiejskie radny Mariusz Baranowski na wstępie podsumował rok 2012 w Owczarni: opowiadał m.in. o akcji odśnieżania, imprezach, które odbyły się w ramach Wiosny Artystycznej i Festiwalu Otwarte Ogrody, pikniku rodzinnym i wycieczce na Mazury, której uczestnicy odwiedzili m.in. sanktuarium w Świętej Lipce oraz tamtejsze sołectwo Owczarnia. Sukcesem było zajęcie II miejsca w turnieju piłki nożnej, jaki rozegrało między sobą osiem sołectw podczas Dni Brwinowa. Ze środków funduszu sołeckiego na 2012 r. zakupiono wiaty z gablotami, w których zostanie umieszczony opracowany przez radnego Baranowskiego plan Owczarni. Wśród potrzeb zgłoszonych do budżetu przez sołtysa Andrzeja Baranowskiego były m.in. wnioski o utwardzenie ulic, uzupełnienie oświetlenia, budowa progów zwalniających w ulicach Małej i Grodziskiej oraz doposażenie placu zabaw.

W ramach funduszu sołeckiego na rok 2013 na Owczarnię przypada kwota ponad 29 tys. zł. Rada sołecka przeprowadziła już wcześniej ankietę wśród mieszkańców: sporo osób zgłaszało swoje propozycje i pomysły na zagospodarowanie tych środków. Ostatecznie na spotkaniu uchwalono ustawienie kolejnej wiaty przystankowej, zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych, wyposażenie powstającej świetlicy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora odśnieżarki.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński omówił plany inwestycyjne dotyczące Owczarni. Przedstawił mieszkańcom szczegóły dotyczące świetlicy. Jeśli pogoda pozwoli, stan surowy zamknięty ma być gotowy jeszcze przed zimą. Dzięki pozyskaniu dotacji można było przesunąć kwotę 400 tys. na remont chodnika wzdłuż ul. Kazimierzowskiej. Wzdłuż ul. Książenickiej, na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej powstanie ciąg pieszo-rowerowy: prace zostały rozłożone  na trzy etapy w trzech kolejnych latach. Na terenie Owczarni gmina Brwinów sukcesywnie buduje wodociągi i oświetlenie. Burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiedział też o planowanych zmianach w gospodarce odpadami, które wejdą w życie w przyszłym roku.  

Mieszkańcy zgłaszali konieczność wyrównania ul. Pod Dębami. Jako wzór stawiano ul. Sadową, gdzie droga została wyrównana równiarką. Odpowiadając na pytania mieszkańców dotyczące oświaty w gminie, burmistrz Arkadiusz Kosiński opowiadał o zakończeniu prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla przedszkola w Brwinowie. Gmina oczekuje teraz na pozwolenie na budowę. Trwają prace nad dokumentacją dla przedszkola w Żółwinie. Dziś jednak trudno określić perspektywę jego wykonania: jeśli pojawią się fundusze rządowe, gmina Brwinów będzie się starała z nich skorzystać.
W spotkaniu w Owczarni uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki oraz dwoje wiceprzewodniczących – radna Sophia van de Boel i radny Zbigniew Kurządkowski, który podczas spotkania zbierał podpisy popierające akcję „Stawka większa niż 8 miliardów”.