Burmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczął serię siedemnastu spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. Na pierwszym spotkał się z mieszkańcami Domaniewa i Domaniewka.


W spotkaniu zorganizowanym w sali konferencyjnej MPWiK przy ul. Domaniewskiej wzięło udział 66 mieszkańców. Sołtys Wioletta Badurek rozpoczęła spotkanie od podsumowania osiągnięć sołectwa: wszyscy mogli podziwiać puchary, zdobyte na konkursie dożynkowym w Pruszkowie oraz jako nagroda za zdobycie I miejsca w piłkarskim turnieju sołectw rozegranym 9 września w Żółwinie. Gromkie brawa otrzymał obecny na spotkaniu niezwykle skuteczny bramkarz Krzysztof Gipsiak. Mieszkańcy podjęli następnie decyzję w sprawie przyszłorocznego funduszu sołeckiego Domaniewa: 8 tys. przeznaczyli na budowę oświetlenia, a pozostałą kwotę niespełna 15 tys. zł – na dalsze doposażanie placu zabaw.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił mieszkańcom informację na planowanych inwestycji. Budowa kanalizacji w miejscowościach Moszna, Domaniew i Domaniewek rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wykonawcą będzie wyłoniona w przetargu firma Instalbud, realizująca obecnie budowę sieci w ramach „Czystego życia” na terenie południowego Brwinowa. Większość prac i największe uciążliwości z tym związane czekają mieszkańców w 2013 r. W miarę postępu robót wyznaczane będą objazdy, a zamykanie kończących się ślepo dróg bocznych będzie prowadzone w określonych godzinach roboczych.
Wielką bolączką mieszkańców jest stan drogi 701. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał przeprowadzić jej gruntowną przebudowę w 2013 r. Pojawiły się jednak problemy z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. – Tutaj działa „święte prawo własności” – wyjaśniał burmistrz Kosiński. Sprzeciw jednego właściciela nieruchomości blokuje dalsze prace. Droga ma zyskać nie tylko nową nawierzchnię, ale też nowe chodniki oraz tzw. azyle dla pieszych. Na spotkaniu mieszkańcy informowali też o zapadającej się jezdni i uskarżali się na duży ruch ciężarówek i przekraczanie prędkości przez kierowców jadących przez Domaniew. Burmistrz opowiedział o planach budowy obwodnicy Moszny, która wyprowadziłaby ruch ciężarówek z terenów zabudowanych. Gmina Brwinów podjęła w tej sprawie rozmowy zarówno ze Starostwem Powiatowym, jak i inwestorami działającymi na tym terenie. Wszystkie strony wyrażają dobrą wolę i zmierzają do podpisania porozumienia, które pozwoliłoby na zaprojektowanie i wybudowanie tej drogi w ciągu najbliższych lat.
Mieszkańcy sołectwa marzą o własnej świetlicy: wybudowany w tym roku, m.in. ze środków funduszu sołeckiego, plac zabaw jest miejscem integrującym społeczność, ale jego wykorzystywanie ograniczają warunki pogodowe. Burmistrz przyznał, że nie ma możliwości odzyskania budynku dawnej świetlicy, która wiele lat temu została sprzedana jako nieruchomość komunalna. Ze względu na brak działek gminnych mieszkańcy Domaniewa nie mogą też liczyć na wybudowanie takiego kompleksu boisk, jaki mogli podziwiać podczas turnieju sołectw w Żółwinie.

Wśród poruszanych tematów były prośby o ustawienie fotoradaru oraz wyznaczenie dodatkowego przystanku autobusowego w Domaniewie, pytania o przebieg planowanych Kolei Dużych Prędkości i możliwość nadania nazw ulicom. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił też zasady gospodarki odpadami i skutki wprowadzenia nowej ustawy: na ostatniej sesji radni podjęli już pierwsze trzy uchwały wprowadzające m.in. zasadę pobierania tzw. podatku śmieciowego od liczby osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym oraz określające podział gminy na dwa sektory odbioru śmieci. Burmistrz zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzona wśród wszystkich mieszkańców gminy ankieta dotycząca odpadów.
 
Chętni mogli złożyć swój podpis na petycji dotyczącej zmian prawnych, które postuluje Związek Miast Polskich. Na spotkaniu obecny był koordynator akcji „Stawka większa niż 8 mld” na terenie gminy Brwinów, radny Zbigniew Kurządkowski.