Towarzystwo Przyjaciół Żółwina i Tereni zaprasza w sobotę 29 listopada 2014 r. do siedziby żółwińskiej OSP na spotkanie poświęcone Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz Stefanowi Korbońskiemu.

W programie spotkania, które rozpocznie się o godz. 16 są dwa tematy: „Historia Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945 w zarysie” oraz „Życie i działalność Stefana Korbońskiego, żołnierza i polityka Polskiego Państwa Podziemnego”. Opowiadać o historii będą Mariusz Olczak, kierownik Oddziału Archiwów Społecznych Archiwum Akt Nowych i Roman Rybicki, prezes Fundacji im. Stefana Korbońskiego.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną nagrania dźwiękowe zawierające relacje Stefana Korbońskiego nagrane oraz odczytane fragmenty wspomnień Janusza i Jerzego Regulskich, właścicieli pałacu na Zarybiu w Żółwinie, w którym Stefan Korboński ukrywał się po zakończeniu Powstania Warszawskiego. Będzie można również nabyć po korzystnej cenie publikacje wydane przez Fundację im. Stefana Korbońskiego oraz otrzymać wydawnictwa Archiwum Akt Nowych.