Burmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczął cykl 16 spotkań z mieszkańcami gminy. W ubiegłym tygodniu spotkania odbyły się już w miejscowościach Biskupice, Domaniew, Moszna, Krosna, Koszajec, Milęcin oraz Falęcin.

Mieszkańcy sołectw mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim, który nie tylko opowiadał o sprawach dotyczących całej gminy oraz poszczególnych sołectw, ale też udzielał odpowiedzi na pytania. Wiele tematów powtarzało się: mieszkańców interesowały inwestycje prowadzone przez gminę oraz pozyskane dofinansowania. Wśród zgłaszanych bolączek powtarzał się stan dróg. W niektórych sołectwach postulowano budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych. Zdarzało się, że wyrażane życzenia były wzajemnie sprzeczne.  – Chcemy, żeby w naszej miejscowości pojawiły się dekoracje świąteczne – mówiła jedna z mieszkanek. – Nie wydawać żadnych pieniędzy na takie świecidełka! – domagał się mieszkaniec sąsiedniej miejscowości na spotkaniu następnego dnia.

Rozwój terenów wiejskich jest jednym z priorytetów miejsko-wiejskiej gminy Brwinów. Trwa budowa kanalizacji w Domaniewie i Mosznie – tam zabudowa jest na tyle zwarta, że przekracza unijny wskaźnik 120 osób na kilometr. Od 2016 r. samorządy, które nie wywiążą się z obowiązku wybudowania kanalizacji na tak gęsto zaludnionych terenach, zaczną płacić kary. Gmina Brwinów pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Znaczne środki przeznaczane są też na remonty dróg. Dotychczas najbardziej „kosztochłonną” drogą była szosa z Brwinowa do Parzniewa. Obecnie trwa jej gruntowa przebudowa. Koszt prac przekracza 4 mln zł, ale gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych, m.in. powiatu pruszkowskiego i od prywatnych przedsiębiorców z Parzniewa oraz 2,1 mln zł dotacji z budżetu państwa. Dzięki temu od przyszłego roku środki przeznaczone na remonty dróg będzie można przeznaczyć na kolejne pilne potrzeby. Mieszkańcy pytali też o kolejne drogi: gmina Brwinów podjęła temat obwodnicy Moszny, która wyprowadzi ciężki ruch poza zabudowania tej miejscowości.

Mieszkańcy gminy Brwinów korzystają z dofinansowań unijnych, które trafiają do szkół na terenie gminy Brwinów. Dzieci uczestniczą dzięki temu w bezpłatnych zajęciach dodatkowych. W tym roku szkolnym realizowany jest m.in. projekt „Pływam pierwsza klasa” dzięki któremu wszystkie dzieci klas I szkół podstawowych wezmą udział w kursie pływania. Burmistrz zachęcał także do skorzystania z projektu „Internet w zasięgu”: osoby gorzej sytuowane, niepełnosprawni lub rodziny zastępcze mogą liczyć nie tylko na sfinansowanie dostępu do internetu, ale na wyposażenie w zestawy komputerowe z drukarkami oraz szkolenia.

Uczestnicy zebrań wiejskich decydują też o przeznaczeniu funduszu sołeckiego przypadającego na ich miejscowości. W Biskupicach posłuży on do rozbudowy remizy OSP. W Mosznie, Falęcinie i Domaniewie powstanie oświetlenie. Domaniew przeznaczył dodatkowo część środków na organizację festynu sportowo-kulturalnego dla dzieci. Mieszkańcy Krosny i Milęcina przegłosowali utwardzenie dróg gminnych. Mieszkańcy Koszajca wydadzą swój fundusz na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, urządzanego przez gminę Brwinów na skomunalizowanej niedawno działce.