Dwa ostatnie wrześniowe spotkania burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami sołectw odbyły się 25 i 26 września w Kaniach i Parzniewie: w ich trakcie mieszkańcy podejmowali uchwały dotyczące funduszu sołeckiego.  

Mieszkańcy obu miejscowości postawili na kulturę i integrację lokalnej społeczności: w ramach funduszu sołeckiego zostaną m.in. zorganizowane koncerty muzyki country oraz festyn sobótkowy w Kaniach, a dla mieszkańców Parzniewa –  wycieczka oraz impreza kulturalno-sportowa dla dzieci.

Ważnym tematem dla mieszkańców Kań jest budowa kanalizacji sanitarnej, prowadzona w ramach „Czystego życia”. O szczegółach informował obecny na spotkaniu Adam Adamczyk, pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu. Przedstawił on procedury obowiązujące przy podłączaniu się do sieci. Kanalizacja sanitarna budowana jest etapami: terminy zgłoszeń do odbioru planowane są w lutym, czerwcu oraz grudniu 2013 r. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wspólne poszukiwanie projektanta przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonali już wyboru – o działaniach tego społecznego komitetu informował obecny na spotkaniu radny Zbigniew Bartosik. Zgłaszano też różne problemy wynikające przy okazji prowadzonych w drogach robót budowlanych. Wiele kontrowersji wzbudziły przedstawione przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego zasady nowego systemu gospodarki odpadami. Tradycyjnie sporą część spotkania zajęły odpowiedzi na zapytania mieszkańców.

W Parzniewie burmistrz Arkadiusz Kosiński przekazał mieszkańcom nowe wiadomości na temat przyszłorocznych inwestycji drogowych. W roku 2013 r. planowany jest remont drogi z Brwinowa do Parzniewa.  Została już wykonana dokumentacja konieczna dla wykonania prac od skrzyżowania ul. Granicznej i Pruszkowskiej w Brwinowie, gdzie powstanie rondo, do ul. Głównej w Parzniewie, także na jej odcinku do torów, i dalej do ul. 36 pp Legii Akademickiej do domu gościnnego Zalewskich. Gmina Brwinów ma już gotową dokumentację, a w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 2,5 mln zł. W dniu 28 września został złożony wniosek o dofinansowanie prac w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączny koszt „schetynówki” Brwinów – Parzniew, która będzie budowana we współpracy z Powiatem Pruszkowskim, wyniesie ok. 4,2 mln zł. Nowa droga powstać ma również dzięki porozumieniu z PKP oraz umowom partnerskim, zawartym przez gminę Brwinów  z przedsiębiorcami z Parzniewa, którzy przeznaczą na ten cel łącznie 27 tys. zł. Projekt przewiduje nakładkę asfaltową, remont chodnika, budowę nowego chodnika w ul. Rzecznej i azylu dla pieszych w rejonie placu zabaw oraz przebudowa zatoki autobusowej.

Mieszkańców Parzniewa interesowała też kwestia ul. Przyszłości, budowanej przez Powiat Pruszkowski. Zaczęły się już prace w granicach administracyjnych miasta Pruszkowa, a dokumentacja dotycząca drugiego odcinka, od Pruszkowa do wsi Parzniew, jest w trakcie opracowania. Wśród zgłaszanych przez mieszkańców problemów i próśb o interwencję była m.in. kwestia dostosowania rozkładu jazdy dla uczniów uczęszczających do szkół w Pruszkowie.

Jak zapowiadał burmistrz Arkadiusz Kosiński, w przyszłym roku w Parzniewie ma powstać  niewielkie boisko, na którym będzie można grać m.in. w siatkówkę i koszykówkę. Łączny koszt budowy wyniesie ok. 200 tys. zł, ale gmina Brwinów pozyskała już na ten cel dotację w wysokości 100 tys. zł.

Podczas spotkań w Kaniach i Parzniewie prowadzona była akcja „Stawka większa niż 8 mld”: radny Zbigniew Kurządkowski przekazywał materiały informacyjne i zbierał podpisy mieszkańców, którzy chcieli poprzeć inicjatywę legislacyjną Związku Miast Polskich.