Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację VI edycji projektu aktywizacyjnego „Od apatii do sukcesu!” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób bezrobotnych. Rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu.

Nowy nabór trwa od 2 stycznia. Projekt obejmuje nie tylko naukę obsługi komputera, ale daje też możliwość ukończenia kursu zawodowego. Uczestnicy będą mogli też liczyć na pomoc doradcy zawodowego i psychologa. – Zapraszamy osoby, które nie mogą znaleźć pracy lub chcą zmienić dotychczasową na inną – zachęca dyrektor brwinowskiego ŚOPS Joanna Dzierzba. Udział w projekcie powoli zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Informacji udzielają pracownicy socjalni: Anna Krężel, Edyta Ziółkowska i Cezary Bednarczyk w siedzibie ŚOPS przy ul. Tadeusza Kościuszki 4a pok. 27 lub telefonicznie pod numerami: 22-739-51-03, 22-739-51-16, 22-729-54-44.