Zgodnie z zasadami nowego systemu mieszkańcy otrzymają worki i pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych i zmieszanych. Do tego czasu można wykorzystywać worki zastępcze: firmy śmieciowe (w tym Ekopark odbierający śmieci na zlecenie gminy od stycznia do końca czerwca 2013 r.) pozostawiają je przy ostatnim czerwcowym odbiorze śmieci.


Rodzaje, pojemność i przypadającą na gospodarstwo domowe liczbę pojemników i worków określa uchwalony w tym roku przez Radę Miejską w Brwinowie nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów”. Przy okazji odbioru pod koniec czerwca firmy śmieciowe pozostawiają worki, które można użyć do gromadzenia odpadów w okresie przejściowym.

Wprowadzenie nowych zasad wynikających z nowelizacji przez Sejm RP ustawy jest dużym wysiłkiem organizacyjnym dla wszystkich samorządów: Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Brwinów pracuje nad uruchomieniem całego systemu, m.in. wprowadzając do systemu komputerowego deklaracje lub ich zmiany, które są nadal dostarczane przez część mieszkańców, mimo że termin ich składania upłynął z końcem marca br.
 
Urząd Gminy Brwinów planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej: wskazówki dotyczące sposobu dzielenia odpadów oraz sposobu uiszczania opłaty śmieciowej trafią w najbliższych tygodniach do skrzynek pocztowych, a kolejne informacje będą pojawiać się na stronie www.brwinow.pl.
 
LINK: Przypomnienie ulotki mówiącej o rodzajach pojemników/worków i segregacji odpadów.