Na przełomie stycznia i lutego 2014 roku Straż Miejska w Brwinowie podjęła szereg skutecznych interwencji. Przy współpracy z brwinowską policją udało się m.in.ująć sprawców na gorącym uczynku.
 

Mieszkańcy gminy sygnalizują czasem, że patrole straży nie są widoczne i narzekają, że patrolowane są niewłaściwe obszary gminy. Ostatnie tygodnie pokazują jednak, że ich interwencje kończą się powodzeniem. Dzięki temu nie tylko statystyki wykrywalności przestępstw idą w górę, ale realnie podnosi się poziom bezpieczeństwa mieszkańców.
 
 Pod koniec stycznia do komisariatu policji w Brwinowie wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o kradzieży dużej sumy pieniędzy. Do Parzniewa wysłano wspólny patrol policji i straży miejskiej, który ujął sprawcę. Po jego przeszukaniu okazało się, że miał on przy sobie całą skradzioną sumę.
Kilka dni później dwóch strażników miejskich patrolujących brwinowski Rynek zatrzymało agresywnie zachowującego się mężczyznę, który przechodząc w niedozwolonym miejscu przez jezdnię uderzył ręką w przejeżdżający samochód i urwał boczne lusterko. Obrzucając strażników inwektywami, próbował zbiec w kierunku parku miejskiego. Patrol zatrzymał go, obezwładnił i zastosował środek przymusu bezpośredniego. Skutego kajdankami sprawcę przekazano załodze brwinowskiej policji w celu prowadzenia dalszych czynności. Świadkiem zdarzenia był kierowca uszkodzonego auta.

Sukcesem zakończyła się również interwencja mieszanego patrolu straży i policji, który otrzymał zgłoszenie o próbie kradzieży metalowego zbiornika na paliwo z posesji przy drodze technicznej biegnącej wzdłuż autostrady A2. Udaremniono kradzież sprzętu o łącznej wartości szacowanej na 10 tys. zł, a podejrzani o usiłowanie kradzieży zostali, po wykonaniu czynności przez brwinowską policję, osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w Piastowie.  
Na terenie gminy Brwinów działają, poza patrolem straży miejskiej i policyjnym, także wspólne patrole tych służb. Ich zadaniem jest m.in. dbałość o bezpieczeństwo, niezwłoczne podejmowanie interwencji i egzekwowanie przepisów.

Przykładów udanych interwencji w trosce o bezpieczeństwo i porządek publiczny jest więcej. Przypominamy kontakt do Straży Miejskiej: telefon stacjonarny 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy Brwinów 986.