Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Krzysztofa Kotowskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak oraz kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Edyta Osmańska-Jakóbik.


Część I


Część II


Część III