W brwinowskim kalendarzu ciekawych spotkań i wydarzeń pojawiła się kolejna nowość: Salon Kultury Politycznej OKej. Powstał z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury, we współpracy z kołem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego Ars Politica oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.


Pierwszym gościem Salonu był Zbigniew Bujak, który 31 października wygłosił wykład „Mądry król nie wystarczy”. Starszym nie trzeba przypominać jego życiorysu, ale dla młodzieży była to wyjątkowa okazja do spotkania „na żywo” legendy „Solidarności”. Zbigniew Bujak zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej już w latach 70., a w sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajków i współzałożycielem „Solidarności” w ZM Ursus w Warszawie. Od września pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym ukrywał się – aż do roku 1986, a w 1989 r. był jednym z reprezentantów opozycji solidarnościowej podczas obrad Okrągłego Stołu.  Działał m.in. w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, Unii Pracy i Unii Wolności. Był posłem na Sejm RP I i II kadencji. Chętnie dzielił się z młodzieżą swoimi przemyśleniami dotyczącymi polityki.

Są już pomysły na kolejne działania Salonu. – W programie przewidziane są wycieczki do Sejmu i Senatu, a już w grudniu czeka nas minidebata publiczna z udziałem między innymi Macieja Orłosia, na temat roli mediów w kształtowaniu rzeczywistości na każdym szczeblu, także lokalnego samorządu – mówi Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie wszystkich brwinowskich szkół. – Cykliczne wykłady będą uzupełnione ćwiczeniami prowadzonymi przez wykładowców akademickich, specjalistów z zakresu politologii i administracji publicznej – zapowiada Anna Sobczak.