Wśród zadań wypełnianych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brwinowie jest m.in. kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe. Z jej inicjatywy w środę 5 września w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie odbędzie się szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży.


Na nieodpłatne szkolenie zostali zaproszeni właściciele oraz personel punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzących działalność na terenie gminy Brwinów. Specjaliści z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”  omówią m.in. obowiązujące przepisy oraz konsekwencje społeczne, moralne i administracyjno-prawne wynikające z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. Część szkolenia będzie poświęcona praktycznym umiejętnościom przydatnym w pracy sprzedawcy. Uczestnicy dowiedzą się o sposobach asertywnej odmowy, procedurach stosowanych w różnych sytuacjach oraz możliwości efektywnej współpracy z policją, strażą miejską oraz komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

Informacja w BIP